tabel-gebruikers rechten Wordpress capabilities

Wat zijn gebruikersrollen in WordPress?

WordPress kent 5 gebruiker rollen. Zo kun je het beheer / onderhoud verdelen over meerdere mensen. Om in te kunnen delen wat men wel en niet mag kun je een gebruikers rol toewijzen.

Abonnee, schrijver, auteur, redacteur en beheerder. Dat zijn de 5 die beschikbaar zijn. Wat ze wel en wat ze niet mogen vind je in de tabel boven aan dit artikel Ook het menu van WordPress wordt daar op aangepast. Mag je bijvoorbeeld niet een thema uitwissen of laden, dan zal dat ook niet in het menu te zien zijn. Hieronder de verschillende menu’s.

Nu kan het zijn dat de standaard indeling van rechten per gebruikersrol niet passend zijn. Je wilt dit zelf anders in kunnen delen. Dat kan eenvoudig met een plugin of via PHP in het functions.php van het Child theme.

Is dat laatste abracadabra ? Gebruik dan een plugin. De meest gedownloade en de best (en meest) beoordeelde is: User Role Editor. Gratis, maar ook een Pro versie leverbaar. Je moet wel even puzzelen welke versie (en dus prijs) je neemt. Ze bieden per jaar aan en “lifetime”. Je vindt de plugin hier. De homepage van de maker vind je hier

Heb je een child theme dan kun je daar mooi de PHP in kwijt. In het functions.php bestand van het child theme. Ik ga hier verder niet op in omdat dit niet echt weggelegd is voor de standaard gebruiker. Wil je er toch mee aan de slag dan gebruik je de add_cap() en remove_cap() functies. Hiermee kun je zelf de capabilites (wat mag wel en niet) programmeren.

Uiteraard kan Webwerkplaats dit ook voor je doen. We denken graag mee over de juiste structuur en hoe je dit instelt in WordPress. Neem gerust contact op