wordpress de site ondervindt technische problemen

Met de nieuwe functie van WordPress (hoger dan 5.2) hebben we er een vervelend fenomeen bij. WordPress zoekt zelf “fouten” en schakelt de website uit met 1 van de volgende meldingen:
De site ondervindt technische problemen.
The site is experiencing technical difficulties
De site ondervindt technische problemen. Controleer de admin e-mail inbox van je website voor instructies.
The site is experiencing technical difficulties. Please check your site admin email inbox for instructions

De nobele gedacht is dat zo fouten in de PHP (programmeertaal) opgespoord worden en je als gebruiker zelf die plugins of themes kunt uitschakelen.
Voorheen zou de bezoeker een volledig wit scherm krijgen.

Kilnkt goed maar nu ging er bijvoorbeeld een website “stuk” die pas weer werkt als “Slimstat” plugin werd gedeactiveerd. Dat is vreemd want 17 andere websites die ook draaien met “Slimstat” werken perfect.
Van mij mag die functie weg, of tenminste dat je er voor kunt kiezen dit uit te schakelen.

Genoeg negativiteit…nu de oplossing als je dit ook ondervindt. Ga naar het WP Admin menu en naar Weergave (Appearance) en kijk of je een theme kunt/moet updaten. Doe dit als eerste.
Check of de fout weg is. Zo ja, happy days en anders zal het in de plugins zitten.

WP Admin menu en naar Plugins > Geinstalleerde Plugins.
Deactiveer daar alle onbelangrijke plugins. Diegenen die de werking niet beïnvloeden en zeker NIET diegenen die hun data weg gooien als je het deactiveert (meestal een optie die je zelf hebt aan gegeven).
Check of de site werkt. Zo ja, 1 voor 1 weer activeren totdat de site weer met de foutmelding komt. De laatst geactiveerde is dan de boosdoener.
Zo nee, dan komt de wat moeilijkere keuze. Schakel ze allemaal 1 voor 1 uit (zorg er voor dat je alle purchase codes, wachtwoorden, links en API keys bij de hand hebt.)
Dan moet de site werken. Zo ja, schakel ze 1 voor 1 weer aan en zie welke de fout veroorzaakt. De laatste die je aan zet en dan zorgt voor de foutmelding.

Wil je dit niet zelf doen, bel 06-43919015 of neem contact op via het contactformulier